24 Ιουλ 2011

dawn

εδώ Αν και η μία από τις τέσσερις παραμέτρους που απαρτίζουν την εξίσωση της ελληνικής φερεγγυότητα ξεκάθαρα βελτιώνεται, αφού μειώνεται δραστικά το μέσο ονομαστικό επιτόκιο εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, η αβεβαιότητα για τις άλλες τρεις παραμέτρους παραμένει υψηλή.Οι άλλες τρεις παράμετροι της εξίσωσης που εμφανίζουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας είναι η μεταβολή του ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας, το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού και το ύψος του δημοσίου χρέους.

FelixSalmon " this should be a large nail in the coffin of the CDS market generally" μεγάλο καρφί στα CDS.

reuters  "France will not need to introduce austerity measures in response to increased debt exposure from the euro zone's new rescue plan for Greece, its finance minister said on Saturday" .... Όμως 1937  επιμένει ο Κρούγκμαν

Σαν να διαβάζουν φωτοτυπίες στην Ευρώπη την στιγμή που όλα αλλάζουν ακόμα και στα πιό μακρινά της σύνορα την Νορβηγία.  Νέα ημέρα όπωσδήποτε.Δεν υπάρχουν σχόλια: